Begrepp

Volym

Volym anger hur mycket något rymmer. Ett vanligt mjölkpaket innehåller t.ex. 11 liter, medan ett badkar kan innehålla 180180 liter. Man använder inte bara liter som volymenhet, utan även t.ex. cm3^3 (kubikcentimeter) kan förekomma. Rätblocket nedan har en volym på 1212 cm3^3, vilket innebär att den innehåller lika mycket som 1212 stycken små kuber med sidlängden 11 cm.

H6.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}