Polynom och funktioner

Polynomekvationer av högre grad

Teori