{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Begrepp

Numerisk

Att ett uttryck är numeriskt innebär att det innehåller tal och inte variabler. Ett exempel är
som till skillnad från ett algebraiskt uttryck enbart innehåller siffror. Man kan också prata om numeriska lösningsmetoder, exempelvis prövning och numerisk bestämning av gränsvärden. Dessa metoder går ut på att systematiskt sätta in olika värden för att komma närmare och närmare rätt svar. Om det inte går att lösa ett problem algebraiskt kan man ofta lösa det numeriskt.