Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan home Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }} {{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Sannolikhetsfördelningar

En sannolikhetsfördelning beskriver hur sannolikheterna för olika händelser är fördelade i ett utfallsrum. För en vanlig sexsidig tärning där alla utfall är lika sannolika, 1/6,1/6, kan man illustrera fördelningen som staplar med höjden 1/6.1/6.

Fördelningar där alla sannolikheter är lika stora kallas likformiga. Låt säga att de sidor på tärningen som har fem och sex prickar istället får fyra prickar var. Då är sannolikhetsfördelningen inte likformig.

Båda dessa fördelningar är diskreta eftersom utfallen, dvs. heltalen 11 till 66 respektive 11 till 4,4, är diskreta. Men sannolikhetsfördelningar kan även vara kontinuerliga, t.ex. när utfallet är en tid.
Begrepp

Täthetsfunktion

En täthetsfunktion är en funktion f(x)f(x) som beskriver hur sannolikheten för något fördelas över tid eller något annat kontinuerligt utfallsrum. Funktionsvärdena anger inte direkt sannolikheten för en specifik händelse, utan funktionen används för att bestämma sannolikheten att man får ett utfall inom ett visst intervall, axb.a \leq x \leq b. Det gör man med integralen P(axb)=abf(x)dx. P(a \leq x \leq b) = \displaystyle\int_{a}^{b}f(x) \, \text d x . Inga sannolikheter kan vara negativa vilket innebär att täthetsfunktioner inte heller kan anta negativa värden. Därför kan integralen tolkas som arean under kurvan till täthetsfunktionen mellan xx-värdena aa och b.b. Om man integrerar täthetsfunktionen över alla reella tal, alltså från -\text{-} \infty till ,\infty, får man att P(-<x<)=-f(x)dx=1 P(\text{-} \infty \lt x \lt \infty) = \displaystyle\int_{\text{-} \infty}^{\infty}f(x) \, \text d x = 1

eftersom sannolikheten att hamna någonstans i utfallsrummet är 11.
Uppgift

Företaget C-3PilO AB som tillverkar pilkastningsrobotar har nyss byggt en ny prototyp, R2-Pil2. När man låter R2-Pil2 kasta mot en piltavla följer pilarnas avstånd i cm från tavlans mittpunkt täthetsfunktionen f(r)={r18,0r60,annars. f(r) = \begin{cases}\dfrac{r}{18}, & 0 \leq r \leq 6 \\ 0, & \text{annars.}\end{cases} Piltavlan är indelad i olika zoner med hjälp av cirklar med radierna 1,2,3 och 41, 2, 3 \text{ och }4 cm. Hur stor är sannolikheten att en pil träffar den näst innersta zonen?

Lösning
Den näst innersta zonen är det område då avståndet från mittpunkten är mellan 11 och 22 cm. Alltså ska vi beräkna sannolikheten att avståndet mellan en pil och mittpunkten är mellan 11 och 2:2\text{:} P(1<r<2).P(1 < r < 2). Eftersom vi har täthetsfunktionen given kan vi beräkna den sökta sannolikheten med hjälp av integralen P(1<r<2)=12f(r)dr. P(1 < r < 2) = \displaystyle\int_{1}^{2}f(r) \, \text d r . För intervallet 1<r<21 < r < 2 gäller att f(r)=r18.f(r) = \frac{r}{18}. Vi bestämmer först en primitiv funktion till f(r)f(r) för att beräkna integralen.
f(r)=r18f(r) = \dfrac{r}{18}
F(r)=D-1(r18)F(r) = D^{\text{-}1} \left( \dfrac{r}{18} \right)
F(r)=r236F(r) = \dfrac{r^2}{36}
Vi är nu redo att beräkna integralen.
12r18dr\displaystyle\int_{1}^{2}\dfrac{r}{18} \, \text d r
[r236]12\left[ \dfrac{r^2}{36} \right]_{1}^{2}
Beräkna
22361236\dfrac{{\color{#0000FF}{2}}^2}{36} - \dfrac{{\color{#009600}{1}}^2}{36}
436136\dfrac{4}{36} - \dfrac{1}{36}
336\dfrac{3}{36}
112\dfrac{1}{12}
Sannolikheten att en pil träffar den näst innersta zonen är alltså P(1<r<2)=112. P(1 < r < 2) = \dfrac{1}{12}.
info Visa lösning Visa lösning
Begrepp

Likformig sannolikhetsfördelning

Om en sannolikhetsfördelning är likformig är alla utfall lika sannolika. Två fördelningar som ofta beskrivs som likformiga är numret som fås vid en lottdragning och vilken tid på dygnet en person är född. För en lottdragning med 3030 nummer kan sannolikheten beskrivas av P(x)=130 P(x) = \dfrac{1}{30} där xx är en händelse i utfallsrummet {1,2,,30}.\{1,2,\ldots,30\}. Summan av alla möjliga sannolikheter är 11 eftersom sannolikheten för att ett utfall ligger i utfallsrummet är 11. Om man anger födelsetid i xx antal timmar efter midnatt fås den kontinuerliga täthetsfunktionen

f(x)={124,0x<240,annars. f(x) = \begin{cases}\dfrac{1}{24}, & 0 \leq x < 24 \\ 0, & \text{annars.}\end{cases}
Uppgift

Ställ upp en integral som kan användas för att beräkna sannolikheten att man slumpmässigt väljer ett tal mellan 0.20.2 och 0.650.65 på en tallinje som går från 00 till 1.1.

Lösning

För att kunna ställa upp denna integral måste vi först bestämma täthetsfunktionen som beskriver sannolikhetsfördelningen. Varje tal mellan 00 och 11 är lika sannolikt, och man kan inte välja några andra tal — därför är sannolikhetsfördelningen likformig. Om vi kallar täthetsfunktionen f(x)f(x) måste det därför gälla att -f(x)dx=01f(x)dx=1 \displaystyle\int_{\text{-} \infty}^{\infty}f(x) \, \text d x = \displaystyle\int_{0}^{1}f(x) \, \text d x = 1 samt att funktionsvärdet är samma så länge xx är mellan 00 och 1.1. Vi vet då att f(x)={a,0x10,annars, f(x) = \begin{cases}a, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{annars,} \end{cases} för någon konstant a.a. Vi kan rita upp f(x).f(x).

Fel uppstod: bilden kunde ej laddas.

Integralen mellan 00 och 11 har värdet 11 och motsvarar arean 1a1 \cdot a under kurvan. Det här ger oss att a=1.a = 1. Täthetsfunktionen är alltså f(x)={1,0x10,annars. f(x) = \begin{cases}1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{annars.} \end{cases} I intervallet 0.2x0.650.2 \leq x \leq 0.65 har funktionen alltid värdet 1.1. Den sökta integralen blir därför 0.20.651dx. \displaystyle\int_{0.2}^{0.65}1 \, \text d x .

info Visa lösning Visa lösning
Begrepp

Exponentialfördelning

Om en sannolikhetsfördelning kan beskrivas av täthetsfunktionen f(t)={ke-kt,t00,annars, f(t)=\begin{cases}k\cdot e^{\text{-} kt}, \quad t\geq 0 \\ 0, \quad \qquad \,\text{annars,} \end{cases} där k>0,k>0, säger man att fördelningen är exponentiell. Till höger om yy-axeln följer grafen en vanlig exponentialkurva och är därför relativt enkel att integrera. Till vänster är den 0.0.

Fenomen som förenklat kan beskrivas av en exponentialfördelning är t.ex. hur lång tid det går innan nästa gång man ser en Jeep och livslängden hos en glödlampa. Exponentialfördelningen är också tätt sammankopplad med sönderfall av radioaktiva preparat och man använder den för att bestämma bl.a. halveringstider.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward