Begrepp

Diskret

När man säger att något är diskret inom matematiken menar man att det handlar om saker som är åtskilda från varandra. Exempelvis är heltalen ett exempel på en diskret talmängd: {,-2,-1,0,1,2,}. \{\ldots ,\text{-}2, \text{-}1, 0, 1, 2, \ldots\}. Här ingår exempelvis talen 11 och 2,2, men inga tal däremellan. Detta kan jämföras med de reella talen, där alla värden på tallinjen ingår och det finns oändligt många tal mellan 11 och 2.2. Begreppet diskret förekommer ofta i samband med diskreta funktioner.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}