Begrepp

Utfallsrum

Alla de utfall som ett slumpförsök kan ge kallas för försökets utfallsrum. När man slår en tärning kan man bara få något av talen 1 till 6, så utfallsrummet är {1,2,3,4,5,6}. \{ 1,2,3,4,5,6\}. Eftersom det är en mängd tar man inte med upprepningar. Om sidan 66 på en tärning exempelvis målas om till en till 11:a, blir utfallsrummet för denna tärning {1,2,3,4,5}\{ 1,2,3,4,5\}. Trots att det finns två 11:or på tärningen visar alltså utfallsrummet endast en 11:a.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}