Teori

Primitiv funktion till xa\dfrac{x}{a}

Funktionen xa\frac{x}{a} kan skrivas x1a,\frac{x^1}{a}, så för att bestämma en primitiv funktion ökar man exponenten med 11 och dividerar med den nya exponenten, 2.2. Nämnaren aa står alltså kvar. T.ex. är D-1(x3)=x223. D ^{\text{-}1} \left( \dfrac{x}{3} \right) = \dfrac{x^2}{2 \cdot 3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}