Begrepp

Kontinuerlig

Begreppet kontinuerlig syftar oftast på något som är sammanhängande, t.ex. ett intervall mellan två tal aa och bb där alla tal som finns mellan aa och bb ingår. Ett kontinuerligt intervall innehåller alltid oändligt många värden. Ett exempel på ett sådant är de reella talen R\mathbb{R} som man, utan avbrott, kan följa längs tallinjen. Inom matematiken förekommer begreppet kontinuerlig ofta i samband med kontinuerliga funktioner.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}