Begrepp

Areaskala

Areaskala är en specifik sorts skala som är ett förhållande mellan areor i två objekt. Om areaskalan exempelvis är 2 innebär det att arean för ett av objekten är dubbelt så stor som för det andra. Om skalan däremot är 0.5 betyder det att arean är hälften så stor. Areaskala kan definieras på följande sätt.

Areaskala=Area objekt 1Area objekt 2\text{Areaskala} = \dfrac{\text{Area objekt 1}}{\text{Area objekt 2}}

Känner man till längdskalan för ett par objekt går det att räkna ut areaskalan för dem med följande samband.

Areaskala=(La¨ngdskala)2\text{Areaskala} = \left(\text{Längdskala}\right)^2

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}