Teori

$\dfrac{a}{b}

a:b$= Det vanligaste sättet att skriva ett bråk är med ett bråkstreck. Men om divisionen beskriver ett förhållande eller en skala är det vanligt att byta ut bråkstrecket mot ett kolon: 1100=1:100. \dfrac{1}{100}=1:100.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}