Begrepp

Längdskala

Längdskala är en specifik sorts skala som är ett storleksförhållande mellan längder i två objekt. Om längdskalan exempelvis är 22 innebär det att längderna i ett av objekten är dubbelt så stora jämfört med det andra. Om skalan däremot är 0.50.5 betyder det att längderna är hälften så stora. Längdskala kan definieras på följande sätt.

La¨ngdskala=La¨ngd i objekt 1Motsvarande la¨ngd i objekt 2\text{Längdskala} = \dfrac{\text{Längd i objekt 1}}{\text{Motsvarande längd i objekt 2}}

Man kan också uttrycka en längdskala med kolon.

(La¨ngd i objekt 1):(Motsvarande la¨ngd i objekt 2)(\text{Längd i objekt 1}):(\text{Motsvarande längd i objekt 2})

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}