Teori

$a \cdot a

a^2$= Ett tal multiplicerat med sig självt kan skrivas som talet i kvadrat, alltså upphöjt till 2. Exempelvis är 33=32. 3\cdot 3 = 3^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}