Teori

$\dfrac{a^c}{b^c}

\left(\dfrac{a}{b}\right)^c$ = Om ett bråk består av potenser med samma exponent kan man skriva om uttrycket som en enda potens med ett bråk som bas. 7232=(73)2. \dfrac{7^2}{3^2}=\left(\dfrac{7}{3}\right)^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}