Använda derivata

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Derivata kan användas på många olika sätt, både för att lösa matematiska problem och för att beskriva verkliga situationer. Här beskrivs några sådana, bland annat hur man bestämmer ekvationen för en tangent och hur man tolkar derivator som förändringar över tid.
Metod

Bestämma en tangents ekvation med derivata

Om man vill bestämma ekvationen för den tangent som en funktions graf har i en viss punkt går det att göra med hjälp av funktionens derivata. Exempelvis kan man bestämma ekvationen för tangenten som tangerar grafen till f(x)=0.25x2f(x)=0.25x^2 där x=2.x=2.

För att bestämma tangentens ekvation behöver man känna till koordinaterna för minst en punkt på linjen, t.ex. tangeringspunkten. Genom att sätta in det kända xx-värdet i funktionen kan motsvarande yy-värde bestämmas. I det här fallet sätter man in alltså in x=2.x = 2.

f(x)=0.25x2f(x) = 0.25x^2
f(2)=0.2522f({\color{#0000FF}{2}}) = 0.25\cdot{\color{#0000FF}{2}}^2
f(2)=0.254f(2) = 0.25\cdot 4
f(2)=1f(2)=1

Tangeringspunkten har koordinaterna (2,1).(2,1).

Man behöver även veta tangentens lutning, som man får genom att bestämma derivatan för funktionen i punkten. För att kunna göra det måste man dock först derivera funktionen, som i detta fall är f(x)=0.25x2.f(x)=0.25x^2.

f(x)=0.25x2f(x) = 0.25x^2
f(x)=D(0.25x2)f'(x) = D\left(0.25x^2\right)
f(x)=20.25xf'(x) = 2\cdot 0.25x
f(x)=0.5xf'(x)=0.5x

Genom att sätta in xx-värdet för tangeringspunkten i derivatan f(x)f'(x) kan man nu bestämma tangentens lutning i tangeringspunkten. För exemplet sätts alltså x=2x = 2 in i f(x)=0.5x.f'(x) = 0.5x.

f(x)=0.5xf'(x) = 0.5x
f(2)=0.52f'({\color{#0000FF}{2}}) = 0.5 \cdot {\color{#0000FF}{2}}
f(2)=1f'(2) = 1

Tangenten i punkten där x=2x=2 har alltså lutningen 1.1.

Nu känner man till en punkt på tangenten, (2,1),(2,1), och dess lutning, 1,1, vilket innebär att man kan bestämma ekvationen för den räta linjen algebraiskt. Man kan t.ex. använda enpunktsformen till detta.

yy1=k(xx1)y-y_1 = k(x-x_1)
y1=1(x2)y - 1 = 1(x - 2)
y1=x2y - 1 = x - 2
y=x1y = x - 1

Tangentens ekvation är alltså y=x1.y = x - 1.

Förklaring

Derivata som modell

Derivatan till en funktion som beskriver en verklig situation kan tolkas som en momentan förändringshastighet. Derivatan beskriver alltså hur någonting förändras. Antag exempelvis att man har en funktion y(t)y(t) som ger en prognos för antalet invånare i en stad tt år efter att ett bostadsprojekt färdigställts.

Derivatan till denna funktion vid en viss tidpunkt t0t_0 skrivs y(t0)y'(t_0) och beskriver hur antalet invånare förändras då. Enheten för derivatan får man genom att dividera enheterna på axlarna: invånare/år. Om man känner till funktionsuttrycket kan man beräkna derivatans värde vid olika tidpunkter. Här följer tre olika exempel.

  • y(1)=6400y'(1)=6400: derivatan är positiv vilket ska tolkas som att befolkningen ökar med 64006400 inv/år efter 11 år.
  • y(4)=-2900y'(4)=\text{-} 2900: derivatan är negativ vilket ska tolkas som att befolkningen minskar med 29002900 inv/år efter 44 år.
  • y(5)=0y'(5)=0: derivatan är 00 vilket ska tolkas som att befolkningen inte förändras efter 55 år. I det här fallet beror det på att befolkningen har nått ett tillfälligt minimum innan den återigen börjar växa till sig.
Uppgift

Funktionen T(x)T(x) beskriver temperaturen på vatten i en kastrull xx minuter efter att spisplattan sattes på.

Tolka de två likheterna T(4)=60ochT(4)=15. T(4)=60 \quad \text{och} \quad T'(4)=15.

Visa lösning Visa lösning
Uppgift

Sträckan som en bil kör kan beskrivas med funktionen s(t),s(t), där ss är sträckan från startpunkten i kilometer och tt är tiden i timmar.

Bestäm för vilket tt som s(t)=0s'(t)=0 och beskriv bilens rörelse för det tt-värdet.

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}
Derivata kan användas på många olika sätt, både för att lösa matematiska problem och för att beskriva verkliga situationer. Här beskrivs några sådana, bland annat hur man bestämmer ekvationen för en tangent och hur man tolkar derivator som förändringar över tid.
Metod

Bestämma en tangents ekvation med derivata

Om man vill bestämma ekvationen för den tangent som en funktions graf har i en viss punkt går det att göra med hjälp av funktionens derivata. Exempelvis kan man bestämma ekvationen för tangenten som tangerar grafen till f(x)=0.25x2f(x)=0.25x^2 där x=2.x=2.

För att bestämma tangentens ekvation behöver man känna till koordinaterna för minst en punkt på linjen, t.ex. tangeringspunkten. Genom att sätta in det kända xx-värdet i funktionen kan motsvarande yy-värde bestämmas. I det här fallet sätter man in alltså in x=2.x = 2.

f(x)=0.25x2f(x) = 0.25x^2
f(2)=0.2522f({\color{#0000FF}{2}}) = 0.25\cdot{\color{#0000FF}{2}}^2
f(2)=0.254f(2) = 0.25\cdot 4
f(2)=1f(2)=1

Tangeringspunkten har koordinaterna (2,1).(2,1).

Man behöver även veta tangentens lutning, som man får genom att bestämma derivatan för funktionen i punkten. För att kunna göra det måste man dock först derivera funktionen, som i detta fall är f(x)=0.25x2.f(x)=0.25x^2.

f(x)=0.25x2f(x) = 0.25x^2
f(x)=D(0.25x2)f'(x) = D\left(0.25x^2\right)
f(x)=20.25xf'(x) = 2\cdot 0.25x
f(x)=0.5xf'(x)=0.5x

Genom att sätta in xx-värdet för tangeringspunkten i derivatan f(x)f'(x) kan man nu bestämma tangentens lutning i tangeringspunkten. För exemplet sätts alltså x=2x = 2 in i f(x)=0.5x.f'(x) = 0.5x.

f(x)=0.5xf'(x) = 0.5x
f(2)=0.52f'({\color{#0000FF}{2}}) = 0.5 \cdot {\color{#0000FF}{2}}
f(2)=1f'(2) = 1

Tangenten i punkten där x=2x=2 har alltså lutningen 1.1.

Nu känner man till en punkt på tangenten, (2,1),(2,1), och dess lutning, 1,1, vilket innebär att man kan bestämma ekvationen för den räta linjen algebraiskt. Man kan t.ex. använda enpunktsformen till detta.

yy1=k(xx1)y-y_1 = k(x-x_1)
y1=1(x2)y - 1 = 1(x - 2)
y1=x2y - 1 = x - 2
y=x1y = x - 1

Tangentens ekvation är alltså y=x1.y = x - 1.

Förklaring

Derivata som modell

Derivatan till en funktion som beskriver en verklig situation kan tolkas som en momentan förändringshastighet. Derivatan beskriver alltså hur någonting förändras. Antag exempelvis att man har en funktion y(t)y(t) som ger en prognos för antalet invånare i en stad tt år efter att ett bostadsprojekt färdigställts.

Derivatan till denna funktion vid en viss tidpunkt t0t_0 skrivs y(t0)y'(t_0) och beskriver hur antalet invånare förändras då. Enheten för derivatan får man genom att dividera enheterna på axlarna: invånare/år. Om man känner till funktionsuttrycket kan man beräkna derivatans värde vid olika tidpunkter. Här följer tre olika exempel.

  • y(1)=6400y'(1)=6400: derivatan är positiv vilket ska tolkas som att befolkningen ökar med 64006400 inv/år efter 11 år.
  • y(4)=-2900y'(4)=\text{-} 2900: derivatan är negativ vilket ska tolkas som att befolkningen minskar med 29002900 inv/år efter 44 år.
  • y(5)=0y'(5)=0: derivatan är 00 vilket ska tolkas som att befolkningen inte förändras efter 55 år. I det här fallet beror det på att befolkningen har nått ett tillfälligt minimum innan den återigen börjar växa till sig.
Uppgift

Funktionen T(x)T(x) beskriver temperaturen på vatten i en kastrull xx minuter efter att spisplattan sattes på.

Tolka de två likheterna T(4)=60ochT(4)=15. T(4)=60 \quad \text{och} \quad T'(4)=15.

Visa lösning Visa lösning
Uppgift

Sträckan som en bil kör kan beskrivas med funktionen s(t),s(t), där ss är sträckan från startpunkten i kilometer och tt är tiden i timmar.

Bestäm för vilket tt som s(t)=0s'(t)=0 och beskriv bilens rörelse för det tt-värdet.

Visa lösning Visa lösning
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}