{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Algebra

Uttryck med parenteser

{{ 'ml-article-collection-answers-hints-solutions' | message }}
tune
{{ topic.label }}
{{tool}}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Kanaler

Direktmeddelanden

Om uttryck innanför parenteser inte bara består av tal, utan även variabler, behöver man använda särskilda räkneregler för att förenkla dem. Dessa regler är olika beroende på om man ska addera, subtrahera eller multiplicera med parenteser.

Regel

Plustecken framför parentes

Om en parentes ska adderas till ett uttryck kan parentesen tas bort. Termerna innanför parentesen påverkas inte.

Regel

a+(bc)=a+bc

Exempelvis kan uttrycket 3+(x5) tolkas som 3 adderat med hela parentesen. Varje term innanför parentesen ska alltså adderas till 3 så man kan skriva om det som
3+(x5)=3+x+(-5).
Detta kan förenklas med teckenreglerna för addition.
3+x+(-5)
3+x5

Alltså kan 3+(x5) förenklas till 3+x5.

Regel

Minustecken framför parentes

Om en parentes ska subtraheras från ett uttryck ska termerna i parentesen byta tecken när parentesen tas bort.

Regel

a(bc)=ab+c
Exempelvis kan uttrycket 3(x5) tolkas som 3 subtraherat med hela parentesen. Varje term innanför parentesen ska alltså subtraheras från 3 så man kan skriva om det som
3(x5)=3(+x)(-5).
Detta kan förenklas med teckenreglerna för subtraktion.
3(+x)(-5)
3x(-5)
3x+5

Uttrycket 3(x5) förenklas till 3x+5. Ett minustecken framför parentesen innebär alltså att termerna byter tecken när parentesen tas bort.

Exempel

Ta bort parenteser

fullscreen

Förenkla uttrycket 10+(x3)(92x).

Visa Lösning expand_more

När en parentes föregås av ett plustecken kan parentesen tas bort utan att något händer. När en parentes föregås av ett minustecken ska samtliga termer inuti parentesen byta tecken när parentesen tas bort.

10+(x3)(92x)
10+x3(92x)
10+x39+2x
x+2x+1039
3x2

Regel

Distributiva lagen

Distributiva lagen används när man multiplicerar in ett tal eller uttryck, t.ex. 7 eller 5x, i en parentes. Det multipliceras då med alla termer inuti parentesen.

Law of distr 1a.svg
Om två parenteser multipliceras ihop använder man den s.k. utvidgade distributiva lagen.

Exempel

Multiplicera in i parentes

fullscreen

Förenkla uttrycket 4(37x+y) genom att multiplicera in 4.

Visa Lösning expand_more

När man multiplicerar in fyran ska den multipliceras med alla termer inuti parentesen.

4(37x+y)
4347x+4y
1228x+4y

När man multiplicerat in 4 får man alltså 1228x+4y.


arrow_left
arrow_right
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward
arrow_left arrow_right
close
Community