Teori

Addition av positivt och negativt tal

Att addera ett negativ tal är detsamma som att subtrahera talet, eftersom vi då får två olika tecken på rad vilket ger minus. 4+(-2)=42. 4+(\text{-}2)=4-2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}