Teori

Subtraktion av två positiva tal

Att subtrahera ett positivt tal är detsamma som att subtrahera talet direkt, eftersom vi då får två olika tecken på rad vilket ger minus. 9(+7)=97. 9-(+7)=9-7.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}