Begrepp

Volymskala

Volymskala är en specifik sorts skala som är ett förhållande mellan volymer i två objekt. Om volymskalan exempelvis är 2 innebär det att volymen för ett av objekten är dubbelt så stor som för det andra. Om skalan däremot är 0.5 betyder det att volymen är hälften så stor. Volymskala kan definieras på följande sätt.

Volymskala=Volym objekt 1Volym objekt 2\text{Volymskala} = \dfrac{\text{Volym objekt 1}}{\text{Volym objekt 2}}

Känner man till längdskalan för ett par objekt går det att räkna ut volymskalan för dem med följande samband.

Volymskala=(La¨ngdskala)3\text{Volymskala} = \left(\text{Längdskala}\right)^3

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}