Teori

$a \cdot a \cdot a

a^3=Etttalmultipliceratmedsigsja¨lvttrega˚ngerkanskrivassomtaletikubik,alltsa˚[[PotensWordlistuppho¨jt]]till= Ett tal multiplicerat med sig självt tre gånger kan skrivas som talet i kubik, alltså [[Potens *Wordlist*|upphöjt]] till 3$. Exempelvis är 222=23. 2\cdot 2\cdot 2 = 2^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}