{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Statustabell

Se den nuvarnande statusen för kursböckerna i tabellen nedan. Det estimerade datumet för slutförande kan ändras. Var god att uppdatera dig på statusen för din kursbok varje vecka.

Åk. 8

Kurs Kursbok ISBN Status Estimerat datum för slutförande
Åk. 8 Matte Direkt 8 9789152351697
Åk. 8 Matematik Y 9789147126293


Åk. 9

Kurs Kursbok ISBN Status Estimerat datum för slutförande
Åk. 9 Matte Direkt 9 9789152343197 December, 2023
Åk. 9 Matematik Z 9789147126538

Kurs 1

Kurs Kursbok ISBN Status Estimerat datum för slutförande
Kurs 1 Matematik 5000 1abc Plus Vux, 2021 9789127461772 December, 2023
Kurs 1 Matematik Origo 1b/1c Vux, 2021 9789152359228 December, 2023
Kurs 1 Matematik 5000 1b Plus, 2021 9789127455290
Kurs 1 Matematik 5000 1c Plus (äldre upplaga), 2018 9789127452701
Kurs 1 Matematik 5000 1c Plus, 2021 9789127460560
Kurs 1 Matematik 5000 1a (Röd bok), 2012 9789127421561
Kurs 1 Matematik 5000 1b, 2011 9789127421615
Kurs 1 Matematik 5000 1c, 2011 9789127421608
Kurs 1 Matematik 5000 1b Vux, 2011 9789127421622
Kurs 1 Matematik 5000 1bc Vux, 2011 9789127435056
Kurs 1 Matematik Origo 1b, 2021 9789152359082
Kurs 1 Matematik Origo 1c, 2021 9789152359075
Kurs 1 Origo 1b, 2011 9789152309247
Kurs 1 Origo 1c, 2011 9789152309254
Kurs 1 Origo 1b/1c Vux, 2011 9789152317310

Kurs 2

Kurs Kursbok ISBN Status Estimerat datum för slutförande
Kurs 2 Matematik 5000 2abc Plus Vux, 2021 9789127462670 December, 2023
Kurs 2 Matematik Origo 2b/2c Vux, 2022 9789152361924
Kurs 2 Exponent 2a, 2011 9789140674265
Kurs 2 Exponent 2b, 2011 9789140674272
Kurs 2 Exponent 2c, 2011 9789140674289
Kurs 2 Matematik 5000 2b Plus, 2021 9789127460850
Kurs 2 Matematik 5000 2c Plus, 2021 9789127460577
Kurs 2 Matematik 5000 2a, 2011 9789127423633
Kurs 2 Matematik 5000 2b, 2011 9789127423640
Kurs 2 Matematik 5000 2c, 2011 9789127422537
Kurs 2 Matematik 5000 2b Vux, 2011 9789127426290
Kurs 2 Matematik 5000 2bc Vux, 2011 9789127435049
Kurs 2 Matematik Origo 2c, 2021 9789152361856--Digital ISBN
Kurs 2 Matematik Origo 2b, 2021 9789152360521
Kurs 2 Origo 2b, 2011 9789152317235
Kurs 2 Origo 2c, 2011 9789152309704
Kurs 2 Origo 2b/2c Vux, 2011 9789152319055

Kurs 3

Kurs Kursbok ISBN Status Estimerat datum för slutförande
Kurs 3 Matematik 5000 3abc Plus Vux, 2021 9789127463813 December, 2023
Kurs 3 Matematik Origo 3b/3c Vux, 2022 9789152363829 December, 2023
Kurs 3 Exponent 3b, 2011 9789140677426 TBA
Kurs 3 Exponent 3c, 2011 9789140677433 TBA
Kurs 3 Matematik 5000 3b Plus, 2021 9789127463776
Kurs 3 Matematik 5000 3c Plus, 2021 9789127455283
Kurs 3 Matematik 5000 3c Plus basåret, 2021 9789127457157
Kurs 3 Matematik 5000 3b, 2011 9789127426306
Kurs 3 Matematik 5000 3c, 2011 9789127426283
Kurs 3 Matematik 5000 3c basåret, 2011 9789127430105
Kurs 3 Matematik 5000 3bc Vux, 2011 9789127426313
Kurs 3 Matematik Origo 3b, 2021 9789152361955
Kurs 3 Matematik Origo 3c, 2021 9789152361900
Kurs 3 Origo 3b, 2011 9789152318812
Kurs 3 Origo 3c, 2011 9789152317228
Kurs 3 Origo 3b/3c Vux, 2011 9789152321058

Kurs 4

Kurs Kursbok ISBN Status Estimerat datum för slutförande
Kurs 4 Matematik 5000 4 Plus, 2021 9789127455771
Kurs 4 Matematik Origo 4, 2023 9789152364970
Kurs 4 Matematik 5000 4, 2011 9789127426320
Kurs 4 Origo 4, 2011 9789152319017