{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

{{ book.name }}

Svar, ledtrådar och lösningar till uppgifterna i kapitlen
{{ 'ml-book-overview-no-search-results' | message }}
{{ 'ml-heading-chapter' | message }} {{ chapter.number }}

{{ chapter.name }}

expand_more

Om boken

  • Förlag:
    Sanoma Utbildning
  • Författare:
    Attila Szabo, Niclas Larson, Daniel Dufåker, Roger Fermsjö
  • ISBN:
    9789152361900
  • Kurs:
{{ 'ml-book-overview-btn-show-description' | message }}
{{ 'ml-book-overview-btn-save-textbook' | message }}

Den nya upplagan av Matematik Origo är en komplett serie matematikböcker skrivna för den reviderade ämnesplanen 2021. Matematik Origo c-spårets böcker är avsedda för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. Boken Origo 3c inkluderar följande kapitel: Algebraiska uttryck, ändringskvot och derivata, deriveringsregler, extremvärden i relation till grafen och derivatan, integraler samt trigonometri. Var och en dedikerad åt att behandla specifika matematiska ämnen på ett djupgående sätt. Varje kapitel i Matematik Origo 3b struktureras vidare in i följande delkapitel: polynom, polynomekvationer, rationella uttryck, sekanter och tangenter, derivata, deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner, exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata, samband mellan funktionens graf och derivata, extremvärden och derivatan, primitiva funktioner, integraler och areor, mer om integraler, trigonometriska samband, triangelsatserna. För att fördjupa sig ännu mer i olika aspekter av ämnet och möjliggöra en progressiv inlärningsprocess. I den här kursen kommer du att utforska en rad olika matematiska ämnen och koncept inom algebra och trigonometri. Du kommer att börja med att lära dig om värdet av polynom och hur man multiplicerar och faktoriserar dem. Därefter kommer du att dyka djupare in i ämnet genom att lösa enkla polynomekvationer och utforska mer avancerade koncept inom polynomekvationer. En viktig aspekt av kursen är att förstå grafen för polynomfunktioner och hur man identifierar faktorer och nollställen för dessa funktioner. Du kommer även att studera rationella uttryck och lära dig att förkorta, förlänga, addera och subtrahera dem, samt multiplicera och dividera dem. Kursen kommer också att täcka ämnen som gränsvärden och kontinuerliga funktioner, där du kommer att utforska egenskaperna hos dessa funktioner. Du kommer att använda symbolhanterande hjälpmedel för att underlätta ditt arbete med dessa matematiska begrepp. I nästa del av kursen kommer du att fördjupa dig i linjär algebra och studera ekvationer för räta linjens ekvation, sekantens lutning och tangentens lutning. Du kommer även att lära dig att lösa ekvationssystem och hantera olikheter, samt tillämpa linjär optimering. En betydande del av kursen kommer att ägnas åt derivator och deras tillämpningar. Du kommer att förstå definitionen av derivatan och lära dig hur man använder den för att lösa problem. Dessutom kommer du att utforska villkor för deriverbarhet och beräkna derivator för olika typer av funktioner, inklusive enkla potensfunktioner och polynomfunktioner. Kursen kommer också att täcka mer avancerade aspekter av derivatan, inklusive derivatan av exponentiella funktioner som e^x och e^{kx}, samt tillämpningar av derivatan inom olika områden. Du kommer att använda digitala verktyg för att hjälpa dig att lösa derivataproblem och analysera funktioners beteende. Andra ämnen som kursen kommer att behandla inkluderar extremvärden och primitiva funktioner. Du kommer att lära dig att hitta största och minsta värden i intervall, samt använda andraderivatan för att analysera funktioners grafer och lokala extrempunkter. Integraler kommer också att vara en central del av kursen, och du kommer att förstå sambandet mellan derivator och integraler. Du kommer att lära dig att beräkna integraler med hjälp av digitala verktyg och tillämpa integraler för att beräkna arean under kurvor samt lösa problem i realistiska situationer. Avslutningsvis kommer kursen att täcka trigonometri och dess tillämpningar. Du kommer att utforska trigonometri i rätvinkliga trianglar, enhetscirkeln och trigonometriska ekvationer. Dessutom kommer du att lära dig om trigonometriska satser som areasatsen, sinussatsen och cosinussatsen och hur man använder dem i olika problem. Denna omfattande kurs kommer att ge dig en djupgående förståelse för en mängd olika matematiska ämnen inom algebra och trigonometri och förbereda dig för att hantera olika matematiska utmaningar och tillämpningar. Varje avsnitt har varierande uppgifter på tre olika nivåer. På varje nivå varvas färdighetsträning med uppgifter som tränar problemlösning och resonemangsförmåga. Här finns rikligt med uppgifter, både för den som behöver enkla ingångar och för den som behöver utmaningar. Mathleaks har skrivit fullständiga lösningar till uppgifterna i Origo 3c. Dessa lösningsförslag kan användas med såväl den tryckta som den digitala versionen av Origo 3c. Utöver lösningar, kan eleven se både facit och ledtråd till varje uppgift vilket underlättar elevens studier och motivation att först försöka själv. Varje lösning är pedagogiskt skriven för att underlätta elevens studier och inlärning av matematik. Mathleaks ger varje familj den bästa och billigaste läxhjälpen i matematik, tillgänglig när som helst och var som helst.

close
Community (beta)