{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

{{ book.name }}

Svar, ledtrådar och lösningar till uppgifterna i kapitlen
{{ 'ml-book-overview-no-search-results' | message }}
{{ 'ml-heading-chapter' | message }} {{ chapter.number }}

{{ chapter.name }}

expand_more

Om boken

 • Förlag:
  Sanoma Utbildning
 • Författare:
  Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén
 • ISBN:
  9789147126538
 • Kurs:
  Åk 9
{{ 'ml-book-overview-btn-show-description' | message }}
{{ 'ml-book-overview-btn-save-textbook' | message }}

Läromedlet Matematik Z är en del av bokserien Matematik XYZ och används av elever på årskurs 9. Läromedlet är utgivet av Liber och har anpassats för den gällande kursplanen och kunskapskrav i matematik för högstadiet. Kapitlen är skrivna i enlighet med det centrala innehållet, med varierande uppgifter på tre svårighetsnivåer. Matematik Z innehåller följande delkapitel: tal och beräkningar, räkna med bråk, räkna med negativa tal, räkna med potenser, små tal och tiopotenser, räkna med tal i grundpotensform, procent, förändringsfaktor, funktioner, linjära funktioner, tillämpning av linjära funktioner, uttryck och mönster, förenkling av uttryck, ekvationer, procent och ekvationer, proportion, ekvationssystem, spegling och symmetri, skala, ekvationer med flera nämnare, likformighet, Pythagoras sats, taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik Mathleaks har författat lösningar till övningarna i Matematik Y. För varje lösning inkluderar vi även facit och ledtråd vilket underlättar elevernas matteplugg när elever behöver hjälp och även uppmuntrar elever till att försöka själva. Mathleaks lösningsförslag till Matematik Z är pedagogiskt skrivna och innehåller diagram, texter och figurer. Med Mathleaks har elever en lärare i fickan med möjlighet att slå upp förklarande lösningar direkt i mobilen. Idag används Mathleaks över hela Sverige för att underlätta studierna och förbättra betygen.

close
Community (beta)