{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

{{ book.name }}

Svar, ledtrådar och lösningar till uppgifterna i kapitlen
{{ 'ml-book-overview-no-search-results' | message }}
{{ 'ml-heading-chapter' | message }} {{ chapter.number }}

{{ chapter.name }}

expand_more

Om boken

 • Förlag:
  Sanoma Utbildning
 • Författare:
  Attila Szabo, Niclas Larson, Daniel Dufåker, Roger Fermsjö
 • ISBN:
  9789152359075
 • Kurs:
  Kurs 1c
{{ 'ml-book-overview-btn-show-description' | message }}
{{ 'ml-book-overview-btn-save-textbook' | message }}

Den uppdaterade upplagan av Matematik Origo 1 är en helt ny läromedelsserie för matematik skrivna för att följa den nya ämnesplanen 2021. Matematik Origo c-spårets böcker är avsedda för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. De olika avsnitten har uppgifter på tre olika färdighetsnivåer. På varje nivå får elever varva färdighetsträning med uppgifter som tränar förmågorna problemlösning och resonemang. Här finns gott om övningar, både för elever som behöver mer hjälp och för den som behöver utmanas. Avsnitten inleds med en teorigenomgång och ett antal utvalda exempel. Genom att skapa förståelse ger detta elever den nödvändiga motivation som behövs för att lyckas med sina matematikstudier. Origo 1c inkluderar följande kapitel: Tal i olika former, räkneregler för potenser, prefix och prioriteringsregler, algebraiska uttryck, ekvationer, potensekvationer och olikheter, formler och talföljder, procentuella förändringar, privatekonomi i kalkylprogram, linjära samband, räta linjens ekvation, funktioner, statistiska undersökningar, enkla slumpförsök, slumpförsök i flera steg, trigonometri och vektorer Mathleaks har författat pedagogiska lösningsförslag till uppgifterna i Origo 1c. Lösningarna kan båda användas med den tryckta versionen av Origo 1c som den digitala versionen. Eleven kan slå upp både facit, ledtråd och lösning till samtliga uppgifter i Origo 1c vilket förenklar elevens självstudier. Lösningarna är pedagogiskt utformade och ger varje familj en alldeles egen digital privatlärare i matematik, tillgänglig såväl hemma som i skolan.

close
Community (beta)