Sinussatsen

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Sinussatsen anger ett samband mellan vinklar och sidor i en godtycklig triangel. Kvoten mellan sinusvärdet av en vinkel och dess motstående sida är lika stor oavsett vilken vinkel och motstående sida man dividerar.

sin(A)a=sin(B)b=sin(C)c\dfrac{\sin(A)}{a}=\dfrac{\sin(B)}{b}=\dfrac{\sin(C)}{c}

AA, BB och CC är triangelns vinklar medan a,a, bb och cc är respektive vinkels motstående sida, så sinussatsen kan användas för att bestämma en okänd vinkel eller sida.

Mellan 00^\circ och 180180^\circ finns det två vinklar med samma sinusvärde, så om man använder sinussatsen för att bestämma en okänd vinkel kan det därför finnas två möjliga värden på denna. Det är inte alltid det finns en geometrisk tolkning av båda dessa värden, så det är viktigt att man kontrollerar att båda är rimliga. Sinussatsen kan också skrivas asin(A)=bsin(B)=csin(C), \dfrac{a}{\sin(A)}=\dfrac{b}{\sin(B)}=\dfrac{c}{\sin(C)},

vilket kan vara användbart när man istället bestämmer en okänd sida.

Bevis

Bevis för sinussatsen
Uppgift

Bestäm sidan x.x. Avrunda till en decimal.

Visa lösning Visa lösning
Metod

Bestämma vinklar med sinussatsen

När man bestämmer vinklar med sinussatsen måste man vara uppmärksam på att det i vissa fall kan finnas två korrekta svar. Man kan t.ex. undersöka möjliga värden på vinklarna XX och YY i triangeln XYZXYZ när man vet att motstående sida till XX är x=10x=10 mm och att Z=30Z=30 ^\circ är motstående vinkel till sidan z=7z=7 mm.

Enligt sinussatsen är kvoten mellan sinusvärdet för en vinkel och vinkelns motstående sida alltid konstant. I det här fallet känner man till sidorna xx och zz samt vinkeln Z.Z. Man kan då ställa upp en ekvation med hjälp av sinussatsen: sin(X)10=sin(30)7. \dfrac{\sin(X)}{10}=\dfrac{\sin(30^\circ)}{7}.

Ekvationen kan lösas genom att använda arcussinus. Kontrollera att räknaren är inställd på grader.

sin(X)10=sin(30)7\dfrac{\sin(X)}{10}=\dfrac{\sin(30^\circ)}{7}
sin(X)=10sin(30)7\sin(X)=\dfrac{10\sin(30^\circ)}{7}
sin(X)=10127\sin(X)=\dfrac{10\cdot\frac{1}{2}}{7}
sin(X)=57\sin(X)=\dfrac{5}{7}
X=arcsin(57)X=\arcsin\left(\dfrac{5}{7}\right)
X=45.58469X=45.58469\ldots^\circ
Avrunda till närmaste heltal
X46X \approx 46^\circ

Nu har man bestämt ett värde på den okända vinkeln: X46.X \approx 46^\circ. Triangelns vinkelsumma ger att den tredje vinkeln, Y,Y, är 1803046=104.180^\circ-30^\circ-46^\circ=104^\circ.

Mellan 00^\circ och 180180^\circ finns det två vinklar som ger samma sinusvärde, så en annan möjlig vinkel är 18046=134. 180^\circ-46^\circ=134^\circ. Både X=46X=46^\circ och X=134X=134^\circ är alltså lösningar på ekvationen sin(X)10=sin(30)7.\frac{\sin(X)}{10}=\frac{\sin(30^\circ)}{7}. Men även om ekvationen stämmer är det inte säkert att man kan bilda en triangel där den okända vinkeln XX är 134134^\circ. Vi kontrollerar detta geometriskt.

För att undersöka om 134134^\circ är en möjlig vinkel i triangeln kontrollerar man att summan av 134134^\circ och 3030^\circ är mindre än triangelns vinkelsumma: 134+30=164. 134^\circ+30^\circ=164^\circ. Eftersom summan av vinklarna är mindre än 180180^\circ finns det "grader över" till triangelns sista vinkel, Y=180164=16.Y = 180^\circ-164^\circ=16^\circ.

Om vinkelsumman hade blivit lika med eller större än 180180^\circ skulle det inte gå att bilda en triangel där X=134X=134^\circ och Y=16.Y=16^\circ. Då hade triangeln där X=46X=46^\circ och Y=104Y=104^\circ varit den enda lösningen. Men i det här fallet finns det alltså två svar: X=46 och Y=104ellerX=134 och Y=16.\begin{aligned} X=46^\circ&\text{ och }Y=104^\circ\\[0.7em] &\text{eller}\\[0.7em] X=134^\circ&\text{ och }Y=16^\circ. \end{aligned}

Uppgift

I triangeln ABCABC är AA är motstående vinkel till sida a,a, att BB är motstående vinkel till sida b,b, osv. Bestäm vinkel AA givet att a=5,b=8  och  B=99. a=5,\quad b=8\ \ \text{och}\ \ B=99^\circ. Avrunda AA till närmaste heltal.

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}

Sinussatsen anger ett samband mellan vinklar och sidor i en godtycklig triangel. Kvoten mellan sinusvärdet av en vinkel och dess motstående sida är lika stor oavsett vilken vinkel och motstående sida man dividerar.

sin(A)a=sin(B)b=sin(C)c\dfrac{\sin(A)}{a}=\dfrac{\sin(B)}{b}=\dfrac{\sin(C)}{c}

AA, BB och CC är triangelns vinklar medan a,a, bb och cc är respektive vinkels motstående sida, så sinussatsen kan användas för att bestämma en okänd vinkel eller sida.

Mellan 00^\circ och 180180^\circ finns det två vinklar med samma sinusvärde, så om man använder sinussatsen för att bestämma en okänd vinkel kan det därför finnas två möjliga värden på denna. Det är inte alltid det finns en geometrisk tolkning av båda dessa värden, så det är viktigt att man kontrollerar att båda är rimliga. Sinussatsen kan också skrivas asin(A)=bsin(B)=csin(C), \dfrac{a}{\sin(A)}=\dfrac{b}{\sin(B)}=\dfrac{c}{\sin(C)},

vilket kan vara användbart när man istället bestämmer en okänd sida.

Bevis

Bevis för sinussatsen
Uppgift

Bestäm sidan x.x. Avrunda till en decimal.

Visa lösning Visa lösning
Metod

Bestämma vinklar med sinussatsen

När man bestämmer vinklar med sinussatsen måste man vara uppmärksam på att det i vissa fall kan finnas två korrekta svar. Man kan t.ex. undersöka möjliga värden på vinklarna XX och YY i triangeln XYZXYZ när man vet att motstående sida till XX är x=10x=10 mm och att Z=30Z=30 ^\circ är motstående vinkel till sidan z=7z=7 mm.

Enligt sinussatsen är kvoten mellan sinusvärdet för en vinkel och vinkelns motstående sida alltid konstant. I det här fallet känner man till sidorna xx och zz samt vinkeln Z.Z. Man kan då ställa upp en ekvation med hjälp av sinussatsen: sin(X)10=sin(30)7. \dfrac{\sin(X)}{10}=\dfrac{\sin(30^\circ)}{7}.

Ekvationen kan lösas genom att använda arcussinus. Kontrollera att räknaren är inställd på grader.

sin(X)10=sin(30)7\dfrac{\sin(X)}{10}=\dfrac{\sin(30^\circ)}{7}
sin(X)=10sin(30)7\sin(X)=\dfrac{10\sin(30^\circ)}{7}
sin(X)=10127\sin(X)=\dfrac{10\cdot\frac{1}{2}}{7}
sin(X)=57\sin(X)=\dfrac{5}{7}
X=arcsin(57)X=\arcsin\left(\dfrac{5}{7}\right)
X=45.58469X=45.58469\ldots^\circ
Avrunda till närmaste heltal
X46X \approx 46^\circ

Nu har man bestämt ett värde på den okända vinkeln: X46.X \approx 46^\circ. Triangelns vinkelsumma ger att den tredje vinkeln, Y,Y, är 1803046=104.180^\circ-30^\circ-46^\circ=104^\circ.

Mellan 00^\circ och 180180^\circ finns det två vinklar som ger samma sinusvärde, så en annan möjlig vinkel är 18046=134. 180^\circ-46^\circ=134^\circ. Både X=46X=46^\circ och X=134X=134^\circ är alltså lösningar på ekvationen sin(X)10=sin(30)7.\frac{\sin(X)}{10}=\frac{\sin(30^\circ)}{7}. Men även om ekvationen stämmer är det inte säkert att man kan bilda en triangel där den okända vinkeln XX är 134134^\circ. Vi kontrollerar detta geometriskt.

För att undersöka om 134134^\circ är en möjlig vinkel i triangeln kontrollerar man att summan av 134134^\circ och 3030^\circ är mindre än triangelns vinkelsumma: 134+30=164. 134^\circ+30^\circ=164^\circ. Eftersom summan av vinklarna är mindre än 180180^\circ finns det "grader över" till triangelns sista vinkel, Y=180164=16.Y = 180^\circ-164^\circ=16^\circ.

Om vinkelsumman hade blivit lika med eller större än 180180^\circ skulle det inte gå att bilda en triangel där X=134X=134^\circ och Y=16.Y=16^\circ. Då hade triangeln där X=46X=46^\circ och Y=104Y=104^\circ varit den enda lösningen. Men i det här fallet finns det alltså två svar: X=46 och Y=104ellerX=134 och Y=16.\begin{aligned} X=46^\circ&\text{ och }Y=104^\circ\\[0.7em] &\text{eller}\\[0.7em] X=134^\circ&\text{ och }Y=16^\circ. \end{aligned}

Uppgift

I triangeln ABCABC är AA är motstående vinkel till sida a,a, att BB är motstående vinkel till sida b,b, osv. Bestäm vinkel AA givet att a=5,b=8  och  B=99. a=5,\quad b=8\ \ \text{och}\ \ B=99^\circ. Avrunda AA till närmaste heltal.

Visa lösning Visa lösning
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}