Kurs 3 Matematik – Gymnasiet

Mathleaks utvecklar självinstruerande lösningar som på ett pedagogiskt sätt förklarar vägen fram till svaret, en privatlärare i fickan, som är mycket mer än ett facit. Vi erbjuder idag lösningar till 2 svenska läroböcker i matematik för kurs 3.

Mathleaks egna läromedel kommer även att omfatta kurs 3 som kommer att vara klar vid starten av höstterminen 2017. Nedan finns tryckta läroböcker till kurs 3 i matematik på gymnasiet som vi gjort lösningar till.

Böcker i serien

Studera med Mathleaks Läromedel Online

Mathleaks erbjuder idag ett eget kostnadsfritt läromedel med teori, uppgifter och lösningar som ett alternativ till de traditionella böckerna. Vi arbetar med att ständigt vidareutveckla läromedlet och antalet kurser i det.

För mer information om Mathleaks egna läromedel: mathleaks.se/laromedel/

För att använda läromedlet: mathleaks.se/utbildning