Teori

$a\cdot\dfrac{1}{b}

\dfrac{a}{b}=Ometttalmultiplicerasmedettbra˚kda¨rta¨ljarena¨r= Om ett tal multipliceras med ett bråk där täljaren är 1kanmanersa¨ttata¨ljarenmedtalet.Dettaberorpa˚attmanmultiplicerartaletmed kan man ersätta täljaren med talet. Detta beror på att man multiplicerar talet med 1$: 314=314=34. 3\cdot \dfrac{1}{4}=\dfrac{3\cdot 1}{4}=\dfrac{3}{4}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}