Regel

Volym av en kub

En kub är en typ av rätblock med lika långa sidor som vi kallar ss. Eftersom sidorna är lika långa blir basarean kvadratisk och multipliceras denna med höjden får vi kubens volym: V=Bs. V=B\cdot s. Man kan tolka detta som att kuben består av en stor mängd likadana lager där höjden anger antalet lager. När lagren staplas på varandra bildas en höjd hh som multiplicerat med arean ger kubens volym.

Volym Kub1.svg

Eftersom basytan är en kvadrat kan arean beräknas genom att multiplicera dess sidor. Vi byter ut BB i formeln mot produkten sss\cdot s: V=sssV=s3. V=s\cdot s\cdot s \quad \Leftrightarrow \quad V=s^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}