{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Regel

Begränsningsarea kon

En kons begränsningsarea beräknas genom att addera bascirkelns area med mantelarean . Formeln blir alltså där utgör basytans radie och är längden från basytans cirkelrand till konens högsta punkt.

Rules Begransningsarea kon1.svg

Att cirkelarean är är kanske bekant, men att mantelarean ges av är nog inte det. Beviset kommer ur att konen plattas ut till en cirkelsektor, så att sidan blir cirkelsektorns radie som i bilden nedan.

Rules Begransningsarea kon2.svg