Begrepp

Cirkelbåge

En cirkelbåge är en sammanhängande del av en cirkels rand. Den gröna cirkelbågen spänns upp av medelpunktsvinkeln v.v.

Cirkelbage1.svg

Beroende på cirkelns radie och medelpunktsvinkel spänner cirkelbågen upp en viss båglängd b.b.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}