Begrepp

Omkrets

En figurs omkrets beskriver hur lång dess yttersta kant är. Man kan tänka på det som den sträcka man skulle gå om man skulle gå ett varv längs figurens väggar. En kvadrat med sidlängden 44 m har alltså en omkrets på 1616 m: 4+4+4+4=16.4+ 4+ 4+ 4 = 16.

Omkrets1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}