Teori

math - modul

Modulen math används till mer avancerade matematiska beräkningar i Python. T.ex. finns funktionen sqrt() som beräknar kvadratroten ur ett tal. Som alla moduler måste math importeras i början av programmet för att dessa kommandon ska kunna användas.

import math
print(math.sqrt(16))
 • Visa resultat
>
4.0
Teori

Kommandon i math

 • pi, e
  De matematiska konstanterna π\pi och ee.
 • sqrt()
  Funktionen x,\sqrt{x}, dvs. kvadratrotsfunktionen.
 • exp()
  Funktionen ex,e^x, dvs. konstanten ee upphöjt till något tal.
 • log()
  Funktionen ln(x),\ln(x), dvs. den naturliga logaritmen. Basen kan ändras med ett andra argument. log(100, 10) ger t.ex. tiologaritmen av 100.100.
 • radians()
  Omvandlar en vinkel från enheten grader till radianer.
 • degrees()
  Omvandlar en vinkel från enheten radianer till grader.
 • sin(), cos(), tan()
  De trigonometriska funktionerna sinus, cosinus och tangens Vinkeln måste anges i enheten radianer.
 • asin(), acos(), atan()
  Arcusfunktionerna arcussinus, arcuscosinus och arcustangens. Resultatet är en vinkel angiven i radianer.
 • ceil(), floor()
  Avrundar ett flyttal uppåt respektive nedåt till närmsta heltal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}