Teori

Python

Python är ett användbart programmeringsspråk avsett att vara lättläst. Program skrivs ofta snabbare i Python än i andra språk, men de är inte alltid så snabba att köra. Därför är de program man vanligen använder oftast inte skrivna helt i Python. Python används fortfarande i både version 33 och 2.7.2.7. Dessa skiljer sig åt och därför bör man veta vilken version man själv använder, t.ex. för att hitta rätt hjälp.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}