Teori

Modul

En modul kan också kallas "bibliotek" eller "paket". Det är kod man kan läsa in i sitt program för att få tillgång till fler funktioner. I Python finns t.ex. modulen math, som innehåller matematiska funktioner, och matplotlib, med funktioner för att rita grafer och diagram. För att importera, dvs. läsa in, en modul skriver man import överst i programmet.

import math

Funktioner från modulen kan sedan användas var som helst i programmet genom att skriva modulens namn följt av en punkt och funktionens namn.

import math
print(math.sqrt(9))
  • Visa resultat
>
3.0

Ska programmet använda många importerade funktioner, eller en funktion många gånger, kan det vara bekvämt att läsa in modulen under ett kortare namn.

import math as m
print(m.sqrt(9))
  • Visa resultat
>
3.0

Det går också att läsa in enstaka funktioner från modulen. Då behöver man inte skriva modulnamn eller punkt när de används.

from math import sqrt
print(sqrt(9))
  • Visa resultat
>
3.0

Om man vill kan man också läsa in alla funktioner från modulen. Det är dock inte alltid en bra idé, dels för att det kan ta lång tid om det är en stor modul, och dels för att namn på funktioner eller variabler riskerar att få dubbel betydelse i programmet.

from math import *
print(sqrt(9), exp(3))
  • Visa resultat
>
3.0 20.085536923187668

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}