Begrepp

Naturliga logaritmen

Den naturliga logaritmen, som skrivs ln,\ln, är en logaritm med basen ee. Det innebär att ln\ln av ett tal är den exponent som ee ska upphöjas till för att få talet.

x=ln(y)y=exx=\ln(y) \quad \Leftrightarrow \quad y=e^x

På motsvarande sätt som tiologaritmen lg\lg är en logaritm med bas 1010 är ln\ln en logaritm med bas e.e. Det betyder att man kan skriva den naturliga logaritmen som loge\log_{e}.

Jämförelse mellan tiologaritm och naturlig logaritm

Den naturliga logaritmen följer logaritmlagarna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}