{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Digitala verktyg

Linjär optimering på räknare

Det finns ingen automatisk funktion för att utföra linjär optimering på räknare, men man kan ha stor nytta av de verktyg som finns för att rita olikheter samt bestämma skärningspunkter mellan linjer.
Digitala verktyg

Rita området som bivillkoren definierar

Inom linjär optimering är det vanligt att man har ett eller två bivillkor i form av linjära funktioner med - och -värde och två som endast anger begränsningar på och
Olikhet I och II kan ritas genom att ange motsvarande linjära funktioner och sedan välja om området nedanför eller ovanför ska markeras.
Funktioner som ska ritas som olikheter

Olikhet III går inte att rita ut eftersom det inte är en funktion. Olikhet IV kan ritas, men kommer göra området lite rörigare. Ett sätt att lösa detta på är att tolka de två sista olikheterna som X och Y då man ställer in räknarens koordinatsystem.

Funktioner som ska ritas som olikheter

Trycker man på GRAPH får man en ganska bra överblick över området. Området som uppfyller alla olikheter är det "rutiga."

Funktioner som ritas som olikheter
Digitala verktyg

Bestäm hörnens koordinater

Vissa hörn kan man läsa av direkt. Origo, är ett sådant exempel. Koordinater för hörn som ligger i skärningspunkten mellan två funktioner kan man hitta med verktyget intersect, på samma sätt som när man löser ekvationssystem med räknare.
Intersection mellan olikheter

Hörn som ligger på - eller -axeln kan bestämmas med 1:value respektive 2:zero i CALC-menyn. Genom att välja value och X=0 kan räknaren skriva ut skärningspunkten med -axeln. Se till att rätt funktion är vald, dvs. den som begränsar området i vänsterkant.

CALC-meny på TI-räknare

Väljer man zero och sedan Left bound respektive Right bound kan man hitta nollstället med räknaren för den funktion som begränsar området i nederkant.

zero för system av olikheter
Digitala verktyg

Sätt in koordinater i målfunktionen

När koordinaterna ska sättas in i målfunktionen kan man först göra detta för ett par av koordinater och sedan återanvända denna beräkning med ENTRY (2nd + ENTER). Detta är förstås inte ett måste men kan vara tidsbesparande.
återanvändning av uträkningar på TI-räknare

Ändringar i uttrycken görs med bl.a. INS.