Digitala verktyg

Använd tidigare resultat och uttryck på räknare

För att enklare kunna göra längre beräkningar har räknaren funktioner för att återanvända tidigare uttryck man har skrivit in och de resultat som dessa har gett.

Digitala verktyg

ANS

Efter att man har gjort en uträkning på räknaren visas resultatet på raden under.

räknarförnster med uträkning

Det är ofta man vill göra vidare uträkningar med det resultat man har fått. I stället för att skriva av värdet kan man använda knappen ANS (2nd + (-) ), som representerar räknaren senaste resultat. Om man exempelvis skriver in ANS+2\text{ANS} + 2 adderas 22 till det förra resultatet.

räknarförnster med uträkning

Om man börjar en rad med en räkneoperator (t.ex. +, -, *, / eller ^) skrivs ANS automatiskt ut före operatorn. Om man vill använda resultatet från förra uträkningen flera gånger kan man göra det.

räknarfönster med uträkning
Digitala verktyg

ENTRY

Ibland när man slår in ett uttryck på räknaren kan det hända att man skriver fel. Det kan också hända att man vill göra flera liknande uträkningar där det bara är någon siffra som har ändrats. Då behöver man inte slå in hela uttrycket igen utan man kan använda knappen ENTRY (2nd + ENTER). Det senaste uttrycket som skrevs in på räknaren visas då igen och det går nu att skriva över och ändra i det.

räknarfönster med uträkning

Trycker man på ENTRY (2nd + ENTER) flera gånger stegar sig räknaren baklänges genom de senaste uträkningarna som den har gjort. Det går också att trycka på ENTER på en tom rad för att utföra den senaste uträkningen igen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}