Digitala verktyg

Ändra i uttryck på räknare

Medan man skriver in ett uttryck på räknaren går det att gå tillbaka och ändra i de saker som redan har matats in. Genom att trycka på höger- och vänsterpilarna kan man flytta markören fram och tillbaka i uttrycket.

Räknare med markör i uttryck

Börjar man mata in någonting, exempelvis 7, skrivs uttrycket över från punkten där markören står.

Räknare med markör i uttryck

Om man trycker på knappen DEL tas det markerade tecknet bort, i det här fallet 44:an.

Räknare med markör i uttryck

Om man istället vill lägga till något i det man har skrivit trycker man på knappen INS (2nd + DEL). Detta ändrar utseendet på markören och när man nu skriver något skjuts det in till vänster om där markören står.

Räknare med insert-markör i uttryck

För att tömma skärmen helt trycker man på CLEAR.

Räknare rensade skärm

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}