Digitala verktyg

Lös ekvationssystem med räknare

Det är möjligt att använda räknaren för att lösa ekvationssystem. Det gör man genom att tolka lösningen som skärningspunkten mellan två linjer.

Digitala verktyg

Skriv ekvationerna som funktioner på kk-form

För att räknaren ska kunna tolka ekvationerna som linjer måste man först skriva om dem på kk-form, alltså på formen y=kx+m.y = kx + m. Detta gör man genom att lösa ut yy ur ekvationerna, vilket ger funktionerna för två räta linjer.

Digitala verktyg

Skriv in funktionerna på räknaren

Dessa funktioner skriver man nu in på räknaren. På en TI-räknare görs detta genom att först trycka på Y= och sedan skriva in funktionsuttrycken på raderna Y1\text{Y}_1, Y2\text{Y}_2 osv. För att skriva xx använder man X,T,θ\theta, n.

Digitala verktyg

Rita funktionerna

När funktionerna skrivits in trycker man på GRAPH för att rita ut dem i ett koordinatsystem.

För att ändra de xx- och yy-värden som koordinatsystemet ritas mellan kan man trycka på WINDOW, där det finns inställningar för hur koordinatsystemet ska visas.

Digitala verktyg

Hitta skärningspunkten

Man kan nu använda räknaren för att hitta skärningspunkten mellan de två utritade graferna. Verktyget som gör detta hittar man genom att först trycka på CALC (2nd + TRACE) och sedan välja 5:intersect i listan.

När man har valt 5:intersect visas de uppritade graferna igen och man kan nu välja mellan vilka av dem som skärningspunkten ska bestämmas.

  • First curve: Välj den första grafen genom att trycka på ENTER. Om det finns fler än två utritade grafer går det att välja mellan dem med pilarna upp och ner.
  • Second curve: Välj den andra grafen på samma sätt.
  • Guess: För att räknaren ska kunna bestämma skärningspunkten snabbare ber den om en gissning som startpunkt. Placera markören i närheten av skärningspunkten genom att använda pilarna höger och vänster och tryck sedan på ENTER.

Skärningspunktens xx- och yy-värden skrivs nu ut, vilket är lösningen till ekvationssystemet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}