Digitala verktyg

Rita olikhet på räknare

En olikhet kan tolkas grafiskt som ett område i ett koordinatsystem. För att rita en olikhet på räknare börjar man på samma sätt som när man ritar en graf på räknare. Vill man t.ex. rita olikheten y-x+5y \leq \text{-} x+5 trycker man på knappen Y= och skriver in -x+5.\text{-} x+5.

Fönster med funktioner

Därefter använder man vänsterpilen för att markera ikonen som står före Y1._1. Med ENTER-knappen kan man bläddra mellan olika alternativ.

välja skuggning på olikhet

Om man har en "mindre än"-olikhet väljer man ikonen som visar skugga under graf, har man en "större än"-olikhet väljer man den som visar skugga över graf.

Fönster med funktioner

För att rita upp olikheten trycker man på GRAPH. Om den inte syns kan man behöva ändra inställningarna för koordinatsystemet.

Fönster med en graf
Digitala verktyg

Rita system av olikheter

Om man vill rita ett system av olikheter går man tillbaka till funktionsfönstret (Y=) och skriver in dem på nya rader.

TI-räknare med funktionsuttryck

Trycker man nu på GRAPH kommer alla olikheter man skrivit in att ritas upp, och områdena kommer att markeras med olika typer av mönster. Det område som har alla mönster är det där alla olikheter gäller samtidigt.

Fönster med en graf

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}