Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Enheter

Begrepp

Enhet

Enheter används för att mäta storheter, dvs. något som är mätbart. Exempelvis kan enheten meter användas för att mäta storheten sträcka och enheten sekund kan användas för att mäta storheten tid. Vilken enhet man använder beror alltså på vad som beskrivs.

Metod

Omvandla mellan sekunder, minuter och timmar

För att omvandla mellan enheter måste man känna till omvandlingsfaktorn. Den är ett tal man multiplicerar med för att omvandla till en annan enhet. Exempelvis är omvandlingsfaktorn från timmar (h) till minuter (min) 6060 eftersom det går 6060 minuter på 11 timme. Nedan visas några samband mellan vanliga tidsenheter. 1 a˚r=365 dygn1 dygn=24 timmar1 timme=60 minut1 minut=60 sekunder\begin{aligned} 1 \text{ år}&=365 \text{ dygn}\\ 1 \text{ dygn}&=24 \text{ timmar}\\ 1 \text{ timme}&=60 \text{ minut}\\ 1 \text{ minut}&=60 \text{ sekunder} \end{aligned}

För att konvertera mellan enheter som ligger två eller fler "enhetssteg" från varandra multiplicerar man flera omvandlingsfaktorer. Vill man t.ex. omvandla 11 timme till sekunder (s) multiplicerar man först med 6060 för att omvandla till minuter och sedan med 6060 igen för att omvandla till sekunder. Den totala omvandlingsfaktorn mellan timmar och sekunder är därför 6060=3600.60\cdot 60=3600.

Metod

Omvandla mellan km/h och m/s

De vanligaste enheterna för hastighet är km/h och m/s. När man växlar mellan dessa, eller andra hastigheter, är det enklast att göra det i två steg: först omvandlar man längdenheten och sedan tidsenheten eller vice versa. Man kan visa metoden med ett exempel där 90 km/h90 \text{ km/h} ska omvandlas till m/s\text{m/s}. För tydlighetens skull kan man börja med att göra följande omskrivning. 90km/h=90 kmh 90\left.\text{km}\middle/\text{h}\right.= 90 \ \dfrac{\text{km}}{\text{h}} Nu kan längdenheten i täljaren skrivas om till meter och tidsenheten i nämnaren till sekunder.

1

Omvandla längdenheten
För att omvandla längdenheten behöver man ta reda på hur många av den enhet man börjar med det går på 11 st. av den enhet man byter till. I detta fall ska man bestämma hur många meter det går på 11 km. Eftersom 1 km=1 \text{ km} = 1000 m1000 \text{ m} gör man denna omskrivning. Man kan också tänka att prefixet kilo (k) betyder tusen.
90 kmh90 \ \dfrac{\text{km}}{\text{h}}
901000 mh90 \cdot \dfrac{1000 \text{ m}}{\text{h}}
Nu kan man fortsätta med tidsenheten.

2

Omvandla tidsenheten
Här kan man tänka på samma sätt, dvs. bestämma hur många av den enhet man börjar med det går på 11 st. av den man byter till. För exemplet betyder det att man tar reda på hur många sekunder det går på 11 h. Det går 6060 s på en min samt 6060 min på 11 h så totalt går det 6060=3600 s60\cdot 60=3600 \text{ s}1 h.1 \text{ h}. Sedan kan man förenkla bråket genom att förkorta.
901000 mh90 \cdot \dfrac{1000 \text{ m}}{\text{h}}
1 h=3600 s1\text{ h}=3600 \text{ s}
901000 m3600 s90 \cdot \dfrac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}
9010 m36 s90 \cdot \dfrac{10 \text{ m}}{36 \text{ s}}
905 m18 s90 \cdot \dfrac{5 \text{ m}}{18 \text{ s}}
Nu är enheten m/s.

3

Multiplicera med omvandlingsfaktorn
Eftersom det är svårt att beräkna sista steget med huvudräkning kan man slå in det på räknare.
90518m/s90 \cdot \dfrac{5}{18} \left.\text{m}\middle/\text{s}\right.
25m/s25 \left.\text{m}\middle/\text{s}\right.
9090 km/h är alltså samma sak som 2525 m/s.
Omvandlingsfaktorn när man går från km/h till m/s är alltså 518\frac{5}{18} vilket är lika med 13.6.\frac{1}{3.6}. Eftersom det är inte helt ovanligt att växla mellan dessa hastigheter kan det vara bra att komma ihåg just 3.6.3.6. När man går från km/h till m/s dividerar man med detta tal och när man går åt andra hållet multiplicerar man.

fullscreen
Uppgift

Skriv om 1010 m/s med enheten km/h.

Visa Lösning
Lösning

Vi omvandlar längdenheten i täljaren och tidsenheten i nämnaren var för sig.

Exempel

Omvandla längdenheten

Det går 10001000 meter på 11 kilometer, men hur många kilometer går det på 11 meter? Vi börjar med att skriva upp 1000 m=1 km1000\text{ m} = 1\text{ km} och dividerar sedan båda sidor med 1010 tills vi får rätt samband. 1000 m=1 km100 m=0.1 km10 m=0.01 km1 m=0.001 km\begin{aligned} 1000\text{ m}&=1\text{ km}\\ 100\text{ m}&=0.1\text{ km}\\ 10\text{ m}&=0.01\text{ km}\\ 1\text{ m}&=0.001\text{ km} \end{aligned} Nu kan vi skriva om från m till km.
10 ms10 \ \dfrac{\text{m}}{\text{s}}
11 m =0.001= 0.001 km
100.001 kms10 \cdot \dfrac{0.001\text{ km}}{\text{s}}
Nu när längdenheten är korrekt går vi vidare till tidsenheten.
Exempel

Omvandla tidsenheten

För att omvandla tidsenheten måste vi ta reda på hur många timmar det går på 11 sekund. Vi vet att 3600 s=1 h3600 \text{ s}=1 \text{ h} , vilket innebär att 1 s=13600 h.\begin{aligned} 1\text{ s}=\dfrac{1}{3600}\text{ h.} \end{aligned} Nu kan vi skriva om s till h.
100.001 kms10 \cdot \dfrac{0.001\text{ km}}{\text{s}}
1 s=1/3600h1 \text{ s}=\left.1\middle/3600\right. \text{h}
100.001 km1/3600h10 \cdot \dfrac{0.001\text{ km}}{\left.1\middle/3600\right.\text{h}}
Vi har nu rätt enhet men det går fortfarande att förenkla omvandlingsfaktorn en del.
100.0011/3600 km/h10 \cdot \dfrac{0.001}{\left.1\middle/3600\right.}\text{ km/h}
100.00136001 km/h10 \cdot \dfrac{0.001\cdot 3600}{1}\text{ km/h}
103.61 km/h10 \cdot \dfrac{3.6}{1}\text{ km/h}
103.6 km/h10 \cdot 3.6\text{ km/h}
Nu behöver vi bara multiplicera ihop faktorerna: 10 m/s=103.6 km/h=36 km/h. 10 \text{ m/s} = 10\cdot 3.6 \text{ km/h} = 36 \text{ km/h.}

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward