Metod

Omvandla längdenheter

Ibland kan man vilja byta enhet när man ska ange en längd. Exempelvis är det lämpligare att ange avstånd mellan två städer i km eller mil istället för centimeter. Genom att multiplicera eller dividera med 1010 ett visst antal gånger kan man växla mellan de vanligaste längdenheterna.

Omvandla langdenheter.svg

I figuren kan man t.ex. se att man ska dividera med 1010 för att omvandla från centimeter till decimeter. Det beror på att det går 1010 cm på 11 dm. Av samma anledning multiplicerar man med 1010 när man går från decimeter till centimeter. Exempelvis kan längden 180180 cm alltså skrivas om som 18010=18 dm. \dfrac{180}{10} = 18 \text{ dm.} De tomma rutorna mellan meter och kilometer beror på att det inte finns några vanliga längdenheter mellan dessa enheter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}