Begrepp

Längdenheter

Längdenheter används för att beskriva hur lång en sträcka är. Standardenheten (SI-enheten) för längd är meter (m)(\text{m}), som är lämplig för att t.ex. beskriva en löparbanas längd. I andra situationer passar andra längdenheter bättre, som t.ex. cm\text{cm} (centimeter) för en persons längd.

Om längdenheten är okänd kan man använda "le." (längdenheter) för att påpeka att det handlar om en längd.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}