Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Arcusfunktioner och speglingar

Regel

Arcusfunktioner

Om man känner till en vinkel kan man räkna ut sinus-, cosinus- och tangensvärdet för den. Men man kan också gå åt andra hållet och beräkna vinklar baserat på trigonometriska värden. Det gör man med arcusfunktionerna (arcsin, arccos och arctan), vilka kan ses som motsatser till de trigonometriska funktionerna. T.ex. är sin(45)=12ocharcsin(12)=45. \sin(45^\circ) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{och} \quad \arcsin\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ. Om man tittar på standardvinklarna ser man dock att det finns flera vinklar som ger sinusvärdet 12.\frac{1}{\sqrt{2}}. Exempelvis kan man se att både sin(45)\sin(45^\circ) och sin(135)\sin(135^\circ) är 12.\frac{1}{\sqrt{2}}. Så varför får man inte tillbaka 135135^\circ om man beräknar arcsin för 12?\frac{1}{\sqrt{2}}? Jo, för att man har valt att varje invärde till en arcusfunktion ska ge en specifik vinkel inom ett visst intervall så att resultatet blir entydigt. Dessa intervall är funktionernas värdemängder.

Funktion Värdemängd (grader) Värdemängd (radianer)
arcsin -90v90\text{-}90^\circ\leq v\leq90^\circ -π2vπ2\text{-}\frac{\pi}{2}\leq v\leq\frac{\pi}{2}
arccos 0v1800^\circ\leq v\leq180^\circ 0vπ0\leq v\leq\pi
arctan -90<v<90\text{-}90^\circ<v<90^\circ -π2<v<π2\text{-}\frac{\pi}{2}<v<\frac{\pi}{2}
fullscreen
Uppgift

Bestäm alla vinklar i triangeln ABC.ABC. Svara i radianer och avrunda till 33 decimaler.

Visa Lösning
Lösning
Vinkeln CC är markerad som en rät vinkel så den måste vara 90,90^\circ, vilket motsvarar 90π180=π21.571 rad. 90 \cdot \dfrac{\pi}{180} = \dfrac{\pi}{2} \approx 1.571\text{ rad.} Eftersom ABCABC är en rätvinklig triangel kan vi använda definitionerna av de trigonometriska funktionerna för att beräkna sinus-, cosinus- eller tangensvärdet för vinklarna AA och B.B. Vi kan t.ex. bestämma cosinusvärdet för A.A. cos(A)=Na¨rliggande katetHypotenusa=3685 \cos(A) = \dfrac{\text{Närliggande katet}}{\text{Hypotenusa}} = \dfrac{36}{85} När vi nu vet cosinusvärdet kan vi bestämma vinkeln AA genom att använda arccos. Se till att räknaren är inställd på radianer så att vinkeln får rätt enhet.
arccos(3685)\arccos\left(\dfrac{36}{85}\right)
1.133451.13345\ldots
1.133\sim 1.133
Nu skulle vi kunna göra på samma sätt för att bestämma den sista vinkeln, B,B, men det går lika bra att använda att vinkelsumman i en triangel är 180,180^\circ, alltså π\pi radianer. Vi subtraherar de redan bestämda vinklarna från π,\pi, och behåller då deras exakta värden för att undvika avrundningsfel. Med hjälp av räknaren får vi att den sista vinkeln är ππ2arccos(3685)0.438 rad. \pi - \dfrac{\pi}{2} - \arccos\left(\dfrac{36}{85}\right) \approx 0.438\text{ rad.} Nu har vi bestämt alla tre vinklar i triangeln.


Metod

Trigonometriska ekvationer

Trigonometriska ekvationer är ekvationer där den obekanta variabeln finns i argumentet till en trigonometrisk funktion, t.ex. sin(x)=12. \sin(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}. Ekvationens rötter är samtliga värden som gör att likheten är uppfylld. Ibland får man dock ett intervall som ekvationen ska lösas på och då är det bara vissa av dessa värden som ska anges. Om intervallet motsvarar värdemängden för den arcusfunktion som behövs för att lösa ekvationen finns bara en rot: den vinkel som ges av arcusfunktionen. Om ekvationen ovan ska lösas på intervallet -90x90\text{-}90^\circ\leq x\leq90^\circ kommer alltså den enda roten vara x=arcsin(12)=45. x=\arcsin\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=45^\circ. För att hitta ytterligare rötter på andra intervall kan man använda trigonometriska speglingssamband.

sin(v)=sin(180v)\sin(v)=\sin(180^\circ-v)
cos(v)=cos(-v)\cos(v)=\cos(\text{-} v)

Till exempel kan man använda det övre sambandet för att bestämma en till rot till ekvationen sin(x)=12\sin(x)=\frac{1}{\sqrt{2}} på intervallet 0x360.0^\circ\leq x\leq360^\circ. Då får man även roten x=18045=135. x=180^\circ-45^\circ=135^\circ. Med enhetscirkeln kan man se att dessa två rötter faktiskt motsvarar samma trigonometriska värde.

fullscreen
Uppgift

Lös ekvationen cos(v)=0.5\cos(v) = 0.5 på intervallet -180v180.\text{-}180^\circ \leq v \leq 180^\circ. Svara i grader.

Visa Lösning
Lösning

Vi ska bestämma de vinklar på intervallet -180v180\text{-}180^\circ \leq v \leq 180^\circ som svarar mot cosinusvärdet 0.5.0.5. Med hjälp av enhetscirkeln kan vi se att det finns två sådana vinklar.

Vinkeln v1v_1 kan bestämmas med arccos, som ger en vinkel på intervallet 0v180.0^\circ \leq v \leq 180^\circ. Vi använder räknaren för att utföra beräkningen arccos(0.5).\arccos(0.5). För att få svaret i rätt enhet ser vi till att ha räknaren inställd på grader.

arcsin på TI-räknare

Vinkeln v1v_1 är alltså 60.60^\circ.

Nu kan vi använda sambandet cos(v)=cos(-v) \cos(v)=\cos(\text{-} v) för att bestämma v2.v_2. Sambandet säger att vinklarna vv och -v\text{-} v har samma cosinusvärde, så vinkel v2v_2 måste vara -60.\text{-}60^\circ.

Ekvationen cos(v)=0.5\cos(v) = 0.5 har alltså rötterna v=60v=60^\circ och v=-60v=\text{-}60^\circ på intervallet -180v180.\text{-}180^\circ \leq v \leq 180^\circ.

Regel

Fler speglingssamband

Det finns fler speglingssamband än de som används vid ekvationslösning. Bland annat följande två, som kan vara användbara vid förenklingar och omskrivningar av trigonometriska uttryck.

sin(-v)=-sin(v)\sin(\text{-} v)=\text{-} \sin(v)
cos(v)=-cos(180v)\cos(v) = \text{-}\cos(180-v)

Det övre sambandet kan ses som en spegling i xx-axeln och det undre sambandet kan ses som en spegling i yy-axeln.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward