Regel

Sinusvärdet för en negativ vinkel

Sinusvärdet för en negativ vinkel -v\text{-} v är lika med "minus" sinusvärdet för den positiva vinkeln v.v.

sin(-v)=-sin(v)\sin(\text{-} v)=\text{-} \sin(v)

Om man t.ex. ritar in vinkeln -30\text{-} 30^\circ i enhetscirkeln kommer den att vridas lika långt som en 3030^\circ-vinkel, men åt andra hållet. Detta leder till att yy-värdet för punkten är likadant som för 3030^\circ men negativt.

Sinusvärdet av en vinkel motsvarar yy-värdet, så sambandet mellan sin(-30)\sin(\text{-}30^\circ) och sin(30)\sin(30^\circ) är alltså att de har samma storlek, men olika tecken: sin(-30)=-sin(30). \sin(\text{-}30^\circ)=\text{-} \sin(30^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}