Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open

Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Vinklar kan ges namn som trubbig eller spetsig baserat på hur stora de är, men de kan även ges namn baserat på hur de förhåller sig till varandra. Exempel på den sortens vinklar är sidovinklar, vertikalvinklar, likbelägna vinklar och alternatvinklar.

Begrepp

Bisektris

En bisektris är en stråle som delar en vinkel i två lika stora delvinklar.

Bisektris
Begrepp

Sidovinklar

Sidovinklar är två närliggande vinklar som tillsammans bildar en rak vinkel. I figuren är uu och vv sidovinklar.


En rak vinkel är 180180^\circ, så om man adderar sidovinklar blir summan alltid 180180^\circ.

u+v=180u+v=180^\circ

Begrepp

Vertikalvinklar

Vinklar som bildas på motsatt sida om skärningspunkten mellan två linjer kallas vertikalvinklar. I figuren är de blå vinklarna vertikalvinklar, men även de gröna. Vertikalvinklar är alltid lika stora oavsett hur linjerna skär varandra.

Begrepp

Likbelägna vinklar

Likbelägna vinklar är ett par av vinklar som bildas av en transversal när den skär två andra linjer. Vinklarna kallas likbelägna eftersom de bildas på "samma ställe" i förhållande till skärningspunkterna. Likbelägna vinklar är lika stora om linjerna L1L_1 och L2L_2 är parallella.

Begrepp

Alternatvinklar

Alternatvinklar är ett par av vinklar som bildas på motsatt sida av en transversal när den skär två andra linjer. Det finns två typer: inre och yttre. I figuren nedan utgör de blå vinklarna yttre alternatvinklar, medan de gröna är inre alternatvinklar. Om linjerna L1L_1 och L2L_2 är parallella är alternatvinklarna lika stora.

De övre och undre paren av vinklar är dessutom vertikalvinklar, vilket innebär att alla fyra markerade vinklar är lika stora.
fullscreen
Uppgift

Linjerna L1L_1 och L2L_2 är parallella. Bestäm storleken på vinklarna a,a, b,b, cc och dd med hjälp av de kända vinklarna i figuren.

Fyra räta linjer med kända och okända vinklar markerade vid skärningspunkterna
Visa Lösning
Lösning

Vinkel aa
Eftersom vinkel aa befinner sig på motsatt sida om skärningspunkten mellan två linjer är den vertikalvinkel till vinkeln som är 60.60 ^\circ.

Två räta linjer med kända och okända vinklar markerade vid skärningspunkten

Vertikalvinklar är alltid lika stora, så a=60.a=60 ^\circ.

Vinkel bb
Vinkel bb är sidovinkel till dels vinkeln som är 6060^\circ och dels till vinkel aa som också är 6060^\circ. Summan av sidovinklar är alltid 180,180 ^\circ, så därför är 60+b=180b=120. 60 ^\circ + b = 180 ^\circ \quad \Leftrightarrow \quad b = 120 ^\circ. Vinkel cc
Vinkelparet cc och aa bildas båda av den vänstra linjen som skär L1L_1 och L2.L_2. De är därför likbelägna vinklar, och eftersom L1L_1 och L2L_2 är parallella är dessa lika stora. Då måste c=60.c=60 ^\circ.

Fyra räta linjer med likbelägna vinklar markerade vid skärningspunkterna

Vinkel dd
Slutligen ser vi att vinkel dd och 4949^\circ också bildas av en linje som skär linjerna L1L_1 och L2,L_2, men dessa står på varsin sida om skärningslinjen. Därför är de alternatvinklar vid parallella linjer och därför lika stora. Vinkel dd är då 49.49 ^\circ.

Fyra räta linjer med kända vinklar markerade vid skärningspunkterna

Sammanfattningsvis är alltså a=60,b=120,c=60,d=49. a=60^\circ, \quad b=120^\circ, \quad c=60^\circ, \quad d=49^\circ.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward