Begrepp

Transversal

En transversal är en rät linje som skär två andra linjer.

Transversal som skär två linjer utan rät vinkel

För att linjen ska vara en transversal måste skärningspunkterna med de andra två linjerna vara olika punkter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}