Begrepp

Supplementvinklar

Två vinklar utgör supplementvinklar om de summeras till 180180^\circ (Sidovinklar är alltså en sorts supplementvinklar). Skillnaden mot sidovinklar är att supplementvinklar inte behöver vara intilliggande. aa och bb i nedanstående parallellogram är supplementvinklar eftersom de summeras till 180180^\circ.

Wordlist Supplementvinklar1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}