{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Supplementvinklar

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Supplementvinklar

Två vinklar utgör supplementvinklar om de summeras till (Sidovinklar är alltså en sorts supplementvinklar). Skillnaden mot sidovinklar är att supplementvinklar inte behöver vara intilliggande. och i nedanstående parallellogram är supplementvinklar eftersom de summeras till .

Wordlist Supplementvinklar1.svg
close
Community (beta)