Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Statistik och diagram


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Statistik

Statistik är ett samlingsnamn för metoder att samla in, analysera, presentera och utvärdera stora mängder information. Många beslut grundas i tolkning av statistik och därför är det viktigt att resultatet framställs korrekt och överskådligt. En lång tabell med värden är kanske korrekt, men det kan vara svårt att dra några generella slutsatser från den. Då kan man istället använda sig av en grafisk representation i form av ett eller flera diagram. Vilket man väljer beror på sammanhanget och vad det är man vill lyfta fram.
Begrepp

Frekvenstabell

I en frekvenstabell redovisas hur många gånger en viss observation förekommit (observationens frekvens). Ibland lägger man även in den relativa frekvensen i tabellen. Den kan exempelvis användas för att redovisa resultatet av en undersökning av 500 kunders läskval på en snabbmatsrestaurang.

Läsk Frekvens Relativ frekvens
Cola 250 50 %
Cola Light 125 25 %
Fanta 100 20 %
Sprite 25 5 %
Summa 500500 100 %100 \ \%
fullscreen
Uppgift

Tilda spelar i ett fotbollslag. De senaste 10 matcherna har de gjort följande antal mål: 3,5,1,4,4,0,1,2,2,1. 3,\, 5,\, 1, \, 4, \, 4, \, 0,\, 1,\, 2,\, 2,\, 1. Gör en frekvenstabell som sammanfattar målstatistiken.

Visa Lösning
Lösning

Det finns sex olika kategorier: 050-5 mål. Till exempel gjordes det noll mål i 1 match, och ett mål i 3 matcher osv. Detta skrivs in i en tabell.

Mål 00 11 22 33 44 55
Frekvens 11 33 22 11 22 11
Begrepp

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är en typ av diagram som är användbart för att visa en fördelning av en helhet, till exempel hur eleverna i en skolklass som går ut nian fördelas på olika gymnasieprogram: några söker teknikprogrammet, några söker hantverksprogrammet osv. För att visualisera hur stora grupperna är i förhållande till varandra delas cirkeldiagrammet in i en bit per grupp, där medelpunktsvinkeln avgör andelen en grupp utgör.

fullscreen
Uppgift

På herr Olssons bondgård finns fyra katter, en hund, tre grisar och fyra kor. Skissa ett cirkeldiagram som visar fördelningen mellan antal djur av olika sorter.

Visa Lösning
Lösning

För att göra ett cirkeldiagram behöver man först veta hur stor andel av det totala antalet djur som varje art utgör. Totalt finns det 4+1+3+4=124+1+3+4=12 djur på gården. Vi beräknar nu hur stor andel varje djurart utgör.

Djur Andel\text{Andel}
Katt 412\dfrac{4}{12}
Hund 112\dfrac{1}{12}
Gris 312\dfrac{3}{12}
Ko 412\dfrac{4}{12}

I ett cirkeldiagram ska medelpunktsvinklarna för de olika tårtbitarna motsvara djurens andel. Eftersom ett helt varv i en cirkel är 360,360^{\circ}, beräknar vi hur stor del av ett helt varv som varje djurslag utgör.

Djur Andel360\text{Andel}\cdot 360^{\circ} Medelpunktsvinkel
Katt 412360\dfrac{4}{12}\cdot 360^{\circ} 120120^{\circ}
Hund 112360\dfrac{1}{12}\cdot 360^{\circ} 3030^{\circ}
Gris 312360\dfrac{3}{12}\cdot 360^{\circ} 9090^{\circ}
Ko 412360\dfrac{4}{12}\cdot 360^{\circ} 120120^{\circ}

Om man inte har tillgång till gradskiva kan man i det här enkla fallet uppskatta vinklarna. Hund och gris utgör 120,120^{\circ}, dvs. 13\frac{1}{3} av cirkeln. Så man kan börja med att dela in cirkeln i tredjedelar, och sedan dela in en av bitarna i en rät vinkel vilket ger oss en rest på 3030^{\circ}.Begrepp

Stolp- och stapeldiagram

Ett stolpdiagram är en grafisk representation av en frekvenstabell. Varje stolpe motsvarar en kategori, och stolparnas höjd anger frekvensen i den kategorin. Stolpdiagram används oftast när kategorierna är värden, t.ex. hur många syskon eleverna i en skola har.

Om kategorierna inte kan storleksordnas brukar man istället använda ett stapeldiagram. Man kan t.ex. redovisa vilka typer av bilar som står parkerade på en gata.

fullscreen
Uppgift

Stapeldiagrammet visar en sammanfattning av vädret under ett år där höjden anger frekvensen i antal dagar. Använd diagrammet för att avgöra hur många dagar det regnade.

Visa Lösning
Lösning

Antalet dagar med regn ligger någonstans mellan 7070 och 8080 dagar. Staplarna för övriga väderförhållanden är dock enklare att läsa av. Vi gör detta och subtraherar summan från 365365 (vi antar att det inte är ett skottår) som är antalet dagar på ett år.

Läser man av diagrammet ser vi att året hade 110110 dagar med sol, 120120 dagar då det var mulet, åska under 5050 dagar och 1010 dagar med storm. Genom att subtrahera dessa från 365365 dagar beräknas antalet dagar det regnade: 3651101205010=75. 365-110-120-50-10=75. Det regnade 7575 dagar under året.

Begrepp

Linjediagram

Linjediagram används oftast för att visa förändring över tid, så att man kan upptäcka eller påvisa trender. Det kan t.ex. röra sig om värdet på en aktie. Utifrån ett antal värden på aktien vid olika tidpunkter (t.ex. varje månad, dag eller vecka) kan man se hur det har förändrats genom att förbinda punkterna med räta linjer.

fullscreen
Uppgift

Varje timme under ett dygn undersöktes hur många som gick över ett övergångsställe. Använd linjediagrammet nedan för att avgöra vid vilken tid det passerar flest personer över övergångsstället. Bestäm också antalet personer som gick över övergångsstället klockan 14.14.

Visa Lösning
Lösning

För att hitta den tid då flest personer gick över övergångsstället läser vi av xx-värdet vid diagrammets högsta punkt.

Det gick alltså flest personer gick över övergångsstället klockan 18.18. För att bestämma antalet personer som gick över klockan 1414 identifierar vi först vilken punkt på linjediagrammet som representerar xx-värdet 1414 och läser sedan av motsvarande yy-värde.

Det gick alltså 88 personer över övergångsstället klockan 14.14.


Begrepp

Histogram

Histogram är, på samma sätt som stolp- och stapeldiagram, en grafisk representation av en frekvenstabell. Skillnaden är att kategorierna utgörs av intervall, inte specifika värden. En frukthandlare som vill undersöka vikterna på sina äpplen kan lättare se fördelningen om diagrammet visar som hur många äpplen som ingår i ett visst viktintervall (70-80 g, 80-90 g osv.) istället för att det finns en stolpe för varje enskilt värde. Det är förmodligen mer intressant att veta att 65 av äpplena väger mellan 100 och 110 g än om vi skulle veta att t.ex. 4 äpplen väger exakt 105 g.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward