Begrepp

Relativ frekvens

En relativ frekvens beskriver hur många gånger ett visst utfall inträffat, dvs. frekvensen, i förhållande till hur många gånger man utfört försöket.

Relativ frekvens=FrekvensAntal fo¨rso¨k\text{Relativ frekvens}=\dfrac{\text{Frekvens}}{\text{Antal försök}}

Om man kastar en tärning 1010 gånger och får en etta tre gånger blir den relativa frekvensen för en etta 310\frac{3}{10}. Man kan uttrycka den relativa frekvensen som ett bråk, ett decimaltal eller i procent.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}