Begrepp

Intervall

Ett intervall anger en mängd värden som ligger mellan två tal, eller en mängd värden större än eller mindre än ett visst tal. De beskrivs ofta med olikheter. Ett intervall på en reell tallinje innehåller en oändlig mängd tal. I intervallet 1x41 \leq x \leq 4 (xx-värden mellan 11 och 44) ingår alla tal på denna del av tallinjen, t.ex. 1,1, 2.7,2.7, 3.913.91 och 4.4. Intervall brukar ofta illustreras med markerade områden mellan två punkter på en tallinje.

Intervall 1.svg

Ett intervall behöver inte vara begränsat åt båda håll. Exempelvis är x0x \geq 0 ett intervall som innehåller 0 och alla positiva reella tal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}